„Etatowy świadek”. Zezna co policja każe.

W polskim prawie istnieje instytucja małego świadka koronnego. Zgodnie z kodeksem karnym skruszony i składający wyjaśnienia przestępca może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Praktyka pokazuje jednak, że przepisy te mogą być wykorzystywane w niewłaściwy sposób.