260 milionów chrześcijan do zabicia

Wolność wyznania stanowi nieodzowny temat kampanii wyborczych. Pojawia się w mediach. Wywołuje oburzenie jeśli ktoś na tym polu podejmuje ograniczenia. Jednocześnie trwa zmowa milczenia. Wyznawanie Jezusa Chrystusa nie spotyka się z żywym odzewem w celu takiej samej ochrony, jak działania…