By walczyć z Niemcami zorganizował ochotniczy polski oddział Armii Czerwonej

D. Baczyński. Gdy mieszkańcy okup. Kresów witali Niemców kwiatami, on stawał na czele ochotniczego polskiego oddziału AC. Gdy inni Polacy wstępowali do Armii Andersa, on wybrał sowiecką uczelnię i karierę czerwonego porucznika. W 1941 dowódcy uważali go za bohatera. W 1943 już za najgorszego zdrajcę