Coraz więcej nawróceń na chrześcijaństwo w Iranie

Coraz więcej nawróceń w państwie Persów. Niestety ze względu na różnego rodzaju prześladowania często muszą uciekać do Europy.