Izrael będzie żądał 150 mld USD za mienie pozostawione przez Żydów…

… którzy wyjechali lub byli wygnani z krajów arabskich do Palestyny w czasie utworzenia się państwa Izrael w 1948.