Łabunie. Dzieci z podstawówki przebrane za gestapo gazowały więźniów -…

Kilkuletnie dzieci przebrane przez nauczycieli w obozowe pasiaki zostały teatralnie „zagazowane” na szkolnej scenie przez swoich starszych kolegów przebranych za gestapowców. Tym spektaklem szkoła w Łabuniach pod Zamościem uczciła nadanie jej imienia Dzieci Zamojszczyzny. Wcześniej dzieci…