Maszt 5G – Gliwice – Plaga nowotworów

Wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego tuż przy radiostacji Gliwice. Normy przekroczone nawet setki razy. Film poarty odniesieniami do wielu badań dotyczących szkodliwości EMP.