Światowa konferencja biznesu odbędzie się w Gdańsku…

…ABSL Summit. Wielokulturowość jest cechą charakterystyczną Pomorskiego, a centra nowoczesnych usług biznesowych znajdują tu podatny grunt, przyciągając talenty z całego świata. Specjaliści podkreślają, że w kilkudziesięciu centrach biznesowych na Pomorzu codziennie mówi się w ponad 45 językach